Lämna granskningstips

Vårdanalys granskar inte enskilda patientfall men tar gärna emot tips på sådant som Vårdanalys bör granska i enlighet med vårt uppdrag. Det kan handla om generella problem, fel och brister som Vårdanalys finner relevant att analysera. De principer som avgör vad myndigheten granskar kan du läsa här intill.

Vårdanalys uppdrag är att medverka till förbättringar i hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen.

Du kan läsa mer om våra projekt och de områden som vi just nu analyserar. Varje år publicerar vi en Analysplan där det framgår vilka områden som vi särskilt kommer att arbeta med – den aktuella analysplanen kan du läsa här.

Du kan även posta dina gransknings- och analystips. Det går bra att vara anonym. Skicka inte in ditt brev om du inte vill att det ska bli offentlig uppgift.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm