Myndigheten för vård- och omsorgsanalys söker en analytiker

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. I dag arbetar cirka 35 personer på Vårdanalys. Vi söker nu en analytiker till en projektanställning.

Om rollen
I rollen som analytiker arbetar du med projekt som syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom vård- och omsorgssektorn. Projekten är av strategisk karaktär och ska generera policyrelevanta beslutsunderlag till regeringen och andra beslutsfattare inom sektorn. Du ingår i en projektgrupp, men kan också komma att fungera som delprojektledare. Dina arbetsuppgifter spänner över en stor bredd. De innebär exempelvis att genomföra datainsamling, strukturera och analysera frågeställningar, skriva rapporter samt medverka i kommunikationsarbete.

Vem är du?
Du har minst två års erfarenhet av att arbeta med kvalificerade analyser och utredningar utifrån samhällsvetenskapliga metoder. Du har dokumenterad erfarenhet av att samla in, analysera och sammanställa data och att avrapportera med hög kvalitet inom givna tidramar. Vidare har du en akademisk examen inom ett för verksamheten relevant ämnesområde.

Som person är du drivande och resultatinriktad. Du behärskar både kvantitativ och kvalitativ analysmetodik samt har en mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga. De projekt som du kommer att arbeta med handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation och styrning. Därför är tidigare erfarenhet av analysarbete gällande hur skilda styr- och ersättningssystem påverkar hälso- och sjukvårdens övergripande mål om en effektiv och jämlik vård särskilt meriterande. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.

Vad kan vi erbjuda?
På Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får du möjlighet att arbeta med frågor som berör alla - vi arbetar med att ta fram policyrelevant beslutsunderlag kring några av framtidens viktigaste välfärdsfrågor. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där resultatet av ditt arbete kommer att uppmärksammas och bidra till utvecklingen av vård- och omsorgssektorn. Anställningen är en projektanställning under 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Stockholm och avser heltid.

Så ansöker du 
Din ansökan med ett personligt brev och CV ska vara inkommen till Vårdanalys senast den 4 februari 2016, märkt med diarienummer 2479/2016. Du kan söka tjänsten genom vår hemsida eller genom att skicka din ansökan till registrator@vardanalys.se. Betyg och eventuella övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Kontakt
Projektdirektör Nils Janlöv, 08-690 41 14
nils.janlov@vardanalys.se

Sista ansökningsdag torsdag 04 februari 2016