Myndigheten för vård- och omsorgsanalys söker en utredare

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. I dag arbetar cirka 35 personer på Vårdanalys. Vi söker nu en utredare till en projektanställning.

Om rollen
I rollen som utredare arbetar du med projekt som syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom vård- och omsorgssektorn. Projekten är av strategisk karaktär och ska generera policyrelevanta beslutsunderlag till regeringen och andra beslutsfattare inom sektorn. De kan exempelvis handla om att utvärdera effekterna av genomförda reformer eller att genomföra internationella jämförelser i syfte att få underlag till nya värdeskapande reformer. I rollen som utredare är du i vissa fall projektledare medan du i andra fall arbetar som projektmedlem. Dina arbetsuppgifter innebär exempelvis att genomföra datainsamling, strukturera och analysera frågeställningar, skriva rapporter samt medverka i kommunikationsarbete.

Vem är du?
Du har minst fem års erfarenhet av att arbeta med utredningar, analys och/eller policyutveckling inom offentlig förvaltning. Du har god kunskap om vårdens och omsorgens organisation och styrning på nationell, regional och lokal nivå liksom kunskap om vad som är viktiga utvecklingsfrågor för vården och omsorgen. Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva liknande utredningsprojekt som beskrivits ovan och att avrapportera med hög kvalitet inom givna tids- och budgetramar. Vidare har du akademisk examen inom ett för verksamheten relevant ämnesområde.

Som person är du analytisk, ansvarstagande och resultatinriktad och har en mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga. Du har också en välutvecklad samarbetsförmåga och förmåga att bygga långsiktiga nätverk, både internt inom myndigheten och med externa intressenter och uppdragstagare. Eftersom du bland annat kommer arbeta med frågor om patientlagstiftningen är universitetsexamen inom juridik, liksom erfarenhet av utrednings- och/eller lagstiftningsarbete i Regeringskansliet, meriterande. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.

Vad kan vi erbjuda?
På Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får du möjlighet att arbeta med frågor som berör alla - vi arbetar med att ta fram policyrelevant beslutsunderlag kring några av framtidens viktigaste välfärdsfrågor. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där resultatet av ditt arbete kommer att uppmärksammas och bidra till utvecklingen av vård- och omsorgssektorn. Anställningen är en projektanställning till och med 2017-04-30. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Stockholm och avser heltid.

Så ansöker du
Din ansökan med ett personligt brev och CV ska vara inkommen till Vårdanalys senast den 3 februari 2016, märkt med diarienummer 2478/2016. Du kan söka tjänsten genom att skicka din ansökan till: registrator@vardanalys.se. Betyg och eventuella övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Kontakt
Analyschef Christofer Montell, 08-690 41 44,
christofer.montell@vardanalys.se
Projektdirektör Nils Janlöv, 08-690 41 14,
nils.janlov@vardanalys.se

Sista ansökningsdag onsdag 03 februari 2016