Myndigheten för vård- och omsorgsanalys söker flera analytiker

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Från och med den 1 juli i år har vi ett vidgat uppdrag som omfattar analys och uppföljning av hela socialtjänstens område. Vi expanderar nu vårt team och söker flera analytiker.

Om rollen
I rollen som analytiker kommer du att arbeta i projekt som syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom vård- och omsorgssektorn. Projekten är av strategisk karaktär och ska generera policyrelevanta beslutsunderlag till regeringen och andra beslutsfattare inom sektorn. De kan exempelvis handla om att utvärdera effekterna av genomförda reformer eller att genomföra internationella jämförelser i syfte att få underlag till nya värdeskapande reformer. I rollen som analytiker kommer du i första hand att arbeta med analys och rapportskrivning men du kan också komma att leda projekt. 

Vem är du?
Du har erfarenhet av att arbeta med kvalificerad analys eller utvärdering i offentlig eller privat sektor. Du har även erfarenhet av att samla in, analysera och sammanställa data och förväntas rapportera med hög kvalitet inom givna tidsramar. Vidare har du en akademisk examen inom ett för verksamheten relevant ämnesområde. Som person är du analytisk och resultatinriktad. Du har arbetat med olika metoder och har erfarenhet av både kvantitativ och kvalitativ analysmetodik samt god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga. Erfarenhet av kvalificerat analysarbete med omsorgs- och/eller hälso- och sjukvårdsfrågor är meriterande, liksom goda insikter i svensk statsförvaltning och kunskap om vårdens och omsorgens organisation och styrning på nationell, regional och lokal nivå. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.

Vad kan vi erbjuda?
På Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får du möjlighet att arbeta med frågor som berör alla - vi arbetar med att ta fram policyrelevanta beslutsunderlag kring några av framtidens viktigaste välfärdsfrågor. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där resultatet av ditt arbete kommer att uppmärksammas och lämna ett stort bidrag till utvecklingen av vård- och omsorgssektorn. Vi erbjuder intern och extern kompetens­utveckling och för rätt person finns goda möjligheter för en professionell vidareutveckling. Anställningarna är tillsvidareanställningar som inleds med 6 månaders provtjänstgöring. De är placerade i Stockholm och avser heltid.

Så ansöker du
Din ansökan med ett personligt brev och CV ska vara inkommen till Vårdanalys senast den 10 september 2015, märkt med diarienummer 2266/2015. Du kan söka tjänsterna genom formulären nedan eller skicka din ansökan till e-postadress: registrator@vardanalys.se. Betyg och eventuella övriga handlingar tas med först vid en eventuell intervju. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Kontakt
Projektdirektör Petra Otterblad Olausson, 08-690 41 07, petra.otterblad-olausson@vardanalys.se

Sista ansökningsdag torsdag 10 september 2015