Patient- och brukarrådet

Patient- och brukarrådet hjälper Vårdanalys att fånga upp relevanta områden för analys och granskning. Rådet utses av myndighetens styrelse och består bland annat av representanter för patient- och brukarorganisationer samt patientnämnder.

Angelica Frithiof

Angelica Frithiof. Konsult som med patientfokus utbildar vårdpersonal i patientbemötande och värdegrund. Har tidigare erfarenheter från funktionshinderrörelsen. 

 

Andreas Hager

Andreas Hager.Grundare av Genia, ett patientsupportsystem där unga kroniskt sjuka och vårdens medarbetare tillsammans förbättrar kvaliteten i vården.

 

 

Stina-Clara HjulströmStina-Clara Hjulström. Medlem i Demensförbundet. Har tidigare bland annat erfarenheter från hemsjukvården, utvecklingsarbete i primärvården samt som sjukhemschef.

 

Anna WångmarAnna Wångmar. Enhetschef på patientnämnden i Landstinget Sörmland. Har tidigare erfarenhet som socialkonsulent på Länsstyrelsen samt som enhetschef inom demensvården.

 

Elin WernqvistElin Wernquist. Generalsekreterare och grundare för barnrättsorganisationen Barnrättsbyrån som arbetar med enskilda barns och ungas rättigheter.

 

 

Lise LidbäckLise Lidbäck. Förbundsordförande för Neuroförbundet. Har tidigare haft förtroendeuppdrag som rör sjukvårds- och funktionshinderfrågor i Stockholms läns landsting.

 

Inger ForsgrenInger Forsgren. Förbundsordförande i Riksförbundet för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling, RFHL. Var tidigare ordförande i organisationen Hiv-Sverige.

 

 

Hans AnderssonHans Andersson. Grundare av den nationella stiftelsen Cesam. Cesam bistår personer i en utsatt situation i att organisera sig, och stödjer brukarorganisationer i att samverka.

 

Marcus PhilipsonMarcus Philipson. Chef för patientnämndens kansli i Region Örebro län. Har tidigare erfarenhet av arbete inom överförmyndarnämnd samt som socialsekreterare.

 

Barbro SjölanderBarbro Sjölander. Ordförande i Nätverket mot Gynekologisk cancer samt
ordförande i Patient och närståenderådet vid RCC Stockholm Gotland. Sitter även som styrelsemedlem i Folktandvården i Stockholms län AB.

 

Ingela EkholmIngela Ekholm. Vice ordförande i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Göteborg.  Är även ledamot i riksorganisationens styrelse. Arbetade tidigare som sjuksköterska.

 

Marie SteenMarie Steen. Ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse samt vice ordförande i ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet. Engagerad i patient- och närståenderådet i RCC Sydöst.

 

Mårten JanssonMårten Jansson. Samordnare på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH. Stödjer bland annat brukarföreningar att utveckla former för meningsfullt inflytande inom PRIO-satsningen.

 

Barni NoorBarni Noor. Folkhälsovetare med mångårig erfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete. Har tidigare erfarenhet som utredare på Folkhälsoinstitutet. 

 

Lukas RomsonLukas Romson. Erfarenhet från många års arbete med HBTQ-frågor och särskilt transpersoners rättigheter och ställning inom vården.

 

 

Fredrik Löndahl. Ordförande i Svenska Diabetesförbundet. Sitter även med som ledamot i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets insynsråd.

Meta Wiborgh. Ordförande i Hjärnförbundet Hjärnkraft som arbetar för personer med förvärvad hjärnskada. Har tidigare arbetat som distriktsläkare.

Elisabeth Wallenius. Ordförande och grundare av Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Har under hela sitt yrkesliv arbetat inom området funktionhinder, som arbetsterapeut och som förtroendevald.

Eskil Degsell. Ordförande i Svenska Hjärntumörföreningen, patient- och närståenderepresentant vid Maligna Hjärntumörflödet på Karolinska och vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Är även involverad i forskning på KI, också det med patientperspektivet i fokus.

Madeleine Beerman. Ordförande, Unga reumatiker. 

 


Vårdanalys kontaktperson

Vårdanalys kontaktperson för patient- och brukarrådet är
Karin Sandström karin.sandstrom@vardanalys.se