Styrelse

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys leds av en styrelse. Den beslutar om analysplan och publicering av rapporter. Styrelsen består av ordförande Anders Anell, vice ordförande Karin Tengvald och ledamöterna Eva Fernvall, Mef Nilbert och Kerstin Wigzell. Även generaldirektören Fredrik Lennartsson ingår i styrelsen.

Anders Anell, ordförande
Ekonom och professor i hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet. Tidigare chef för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, IHE.

 

 

Karin TengvaldKarin Tengvald, vice ordförande
Mångårig lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Uppsala och Linköping. Tidigare professor vid institutionen Hälso- och sjukvården i samhället vid Linköpings universitet samt chef för Institutionen för metodutveckling i socialt arbete (IMS). 


Mef NilbertMef Nilbert, ledamot
Överläkare och professor i onkologi vid Lunds universitet samt chef för Regionalt cancercentrum syd.


 


Eva FernvallEva Fernvall, ledamot
Kommunikationsdirektör på Apoteket AB. Tidigare förbundsordförande för Vårdförbundet under drygt 10 år. 

 

 

 

Kerstin Wigzell, ledamot
Tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen som har lång erfarenhet av att arbeta med olika frågor som rör välfärd, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

 

 

Fredrik LennartssonFredrik Lennartsson, generaldirektör
Generaldirektör på Vårdanalys. Har tidigare arbetat med nationella och internationella hälsofrågor på Socialdepartementet, bland annat som chef för Internationella enheten och som biträdande chef för Hälso- och sjukvårdsenheten.