Brister i att göra patienter till medaktörer i vården

Sverige har tagit flera steg för att utveckla och förbättra informations- och utbildningsinsatser till patienterna. Trots detta finns uppenbara brister som kräver ytterligare åtgärder för att säkerställa att patienterna är välinformerade och aktivt kan delta i vården för att uppnå bästa resultat.

En av dimensionerna i en patientcentrerad vård är att patienten ska vara en medaktör i vården genom information och utbildning. Det innebär att patienterna har tillgång till den information de behöver för att fatta välgrundade beslut om sin hälsa och sin hälso- och sjukvård. Det är en vård som utbildar patienterna om deras sjukdomar och deras alternativ för att få vård. Mer informerade och utbildade patienter ger bättre rustade patienter där läkaren kan bli en samarbetspartner i den egna vården.

Resultaten i utvärderingen visar att svenska patienter, som vill ta en mer aktiv del i sin vårdprocess, än så länge har tillgång till relativt lite information, utbildning och stöd för att kunna göra det. Resultaten pekar också på att den information som är tillgänglig inte förmedlas på bästa sätt för att stödja genomtänkta beslut.

Stig Lindahl, patient och företrädare för Prostatacancerförbundet.

Vi anser att man måste öka möjligheterna för patienten att vara medaktör i sin egen vård. En rekommendation är att informations- och beslutsverktyg måste utvecklas för att underlätta ett aktivt partnerskap mellan patienter och deras vårdgivare, till exempel för att stödja patienterna i val av vårdgivare, val av behandlingsmetoder och till egenvård.

Läs mer i avsnitt 6.1 i vår rapport