Remissyttranden

Här hittar du Vårdanalys remissyttranden. En remiss är ett regeringsförslag som skickas till myndigheter och organisationer för att de ska få lämna sina synpunkter på förslaget och belysa vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen.

 • Kunskapsbaserad och jämlik vård

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet "Kunskapsbaserad och jämlik vård” – SOU 2017:48, dnr 3076/2017.

  Kunskapsbaserad och jämlik vård
 • Så stärker vi den personliga integriteten

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över slutbetänkandet ”Så stärker vi den personliga integriteten” (SOU 2017:52, Ju2017/05090).

  Så stärker vi den personliga integriteten
 • Ny dataskyddslag

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39, Ju2017/04264/L6).

  Ny dataskyddslag
 • För dig och för alla

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet ”För dig och för alla” (SOU 2017:40, S2017/03374/FS).

  För dig och för alla
 • God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53, S2017/03549/FS).

  God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild
 • Läs mig!

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21, S2017/02040/FST).

  Läs mig!
 • Departementspromemorian ”Nationell Läkemedelslista”

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Departementspromemorian ”Nationell Läkemedelslista” (Ds 2016:44, S2017/00117/FS).

  Departementspromemorian ”Nationell Läkemedelslista”
 • Ordning och reda i välfärden

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

  Ordning och reda i välfärden
 • Ökad insyn i välfärden

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62, S2016/06178/FS).

  Ökad insyn i välfärden
 • Barnkonventionen blir svensk lag

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19, S2016/01918/FST)

  Barnkonventionen blir svensk lag
 • Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41, Ju2016/04398/L6)

  Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén
 • Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ds 2016:29 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (S2016/05391/FS)

  Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
 • Driftsformer för universitetssjukhus

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ds 2016:28 Driftsformer för universitetssjukhus (S2016/05390/FS)

  Driftsformer för universitetssjukhus
 • Regional indelning – tre nya län

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)

  Regional indelning – tre nya län
 • Effektiv vård

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har lämnat remissyttrande över betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2).

  Effektiv vård
 • Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har lämnat remissyttrande över betänkandet Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98).

  Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa
 • Fråga patienten: Nya perspektiv i klagomål och tillsyn

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har lämnat remissyttrande över betänkandet Fråga patienten: Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102, S2015/08100/FS).

  Fråga patienten: Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
 • Får vi det bättre?

  Myndigheten för vårdanalys remissyttrande över betänkandet Får vi det bättre? (SOU 2015:56, Fi2015/03275/BaS)

  Får vi det bättre?
 • Barns och ungas rätt vid tvångsvård

  Vårdanalys har den 27 november 2015 lämnat remissyttrande över betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71, S 2015/04694/FST).

  Barns och ungas rätt vid tvångsvård
 • Nästa fas i e-hälsoarbetet

  Vårdanalys har den 26 oktober 2015 lämnat remissyttrande över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32, S 2015/228/FS).

  Nästa fas i e-hälsoarbetet
 • Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

  Vårdanalys har den 3 juli 2015 lämnat yttrande avseende SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.

  Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
 • Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

  Vårdanalys har den 25 juni 2015 lämnat remissyttrande över utredningen Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14, S2015/1547/FS)

  Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
 • Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen

  Vårdanalys har den 30 oktober lämnat remissyttrande över förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)(S2014/7186/FS)

  Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen
 • En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

  Vårdanalys har den 18 juni lämnat remissyttrande över departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9).

  En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • Starka tillsammans

  Vårdanalys har den 13 maj lämnat remissyttrande över betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87)

  Starka tillsammans
 • Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten

  Vårdanalys har den 10 maj 2014 lämnat remissyttrande över betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU2014:2, S2014/420/FST).

  Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten
 • Ansvarsfull hälso- och sjukvård

  Vårdanalys har den 22 november 2013 lämnat remissyttrande om över slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44).

  Ansvarsfull hälso- och sjukvård
 • Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

  Vårdanalys har den 13 september 2013 lämnat remissyttrande om Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (S2013/3153/FS).

  Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna
 • Patientlag

  Vårdanalys har den 22 maj 2013 yttrat sig över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2, S 2013/818/FS).

  Patientlag
 • En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

  Vårdanalys har den 21 januari 2013 lämnat remissyttrande över promemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49, 52012/7860/FS).

  En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
 • Psykiatrin och lagen

  Vårdanalys har den 21 november 2012 lämnat remissyttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17).

  Psykiatrin och lagen
 • Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

  Vårdanalys har den 21 september 2012 lämnat remissyttrande över promemorian Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21, 52012/4270/FS).

  Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek
 • Gör det enklare!

  Vårdanalys har den 20 september 2012 lämnat remissyttrande över slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33, 52012/3890/VS).

  Gör det enklare!
 • Ny inspektion för vård och omsorg

  Vårdanalys har den 21 augusti 2012 lämnat remissyttrande över promemorian Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20).

  Ny inspektion för vård och omsorg