Seminariedokumentation

Här har vi samlat dokumentation och i vissa fall filmer från några av Vårdanalys seminarier. (För att se filmerna måste du acceptera cookies.)

 • Hur stärker vi utvecklingskraften med patienten och brukaren i centrum?

  Vård- och omsorgssektorn är bra på att identifiera problem, skapa handlingsplaner och genomföra satsningar, men effekterna blir tillfälliga eller uteblir helt. Vårdanalys bjöd den 31 augusti in till ett seminarium för att diskutera hur vi kan få förbättringar att bli bestående och möta morgondagen på ett långsiktigt hållbart sätt.

  Hur stärker vi utvecklingskraften med patienten och brukaren i centrum?
 • Debatt om nationella riktlinjer på Riksstämman

  Det behövs ett mer strukturerat och effektivt kunskapsstöd. Det var deltagarna överens om vid ett seminarium om nationella riktlinjer som Vårdanalys anordnade på Medicinska riksstämman den 3 december.

  Debatt om nationella riktlinjer på Riksstämman
 • Debatt om digital vårddata på Riksstämman

  Under Medicinska riksstämman anordnade Vårdanalys ett seminarium om personlig integritet och digital information i vård och forskning. Där diskuterades varför det råder oenighet om vikten av integritetsskydd och hur olika risker och nyttor ska vägas mot varandra.

  Debatt om digital vårddata på Riksstämman
 • Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

  Vårdanalys och Vinnvård anordnade ett seminarium om patientsäkerhet i Almedalen 2 juli 2015.

  Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?
 • Efter 20 år med vårdgaranti: Vad krävs för att minska vårdens väntetider?

  Vårdanalys rapport ”Varierande väntan på vård – analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin” diskuterades vid ett fullsatt seminarium i Almedalen 30 juni 2015. Rapporten visar att vårdgarantin har skapat ett viktigt förändringstryck för att korta väntetiderna för patienterna, men att den inte är tillräcklig. Ytterligare arbete krävs för förbättrad tillgänglighet.

  Efter 20 år med vårdgaranti: Vad krävs för att minska vårdens väntetider?
 • Sjukt engagerad – hur ser framtidens patient- och funktionshinderrörelse ut?

  Den 30 juni presenterade Vårdanalys rapporten "Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen" på ett seminarium i Almedalen.

  Sjukt engagerad – hur ser framtidens patient- och funktionshinderrörelse ut?
 • Plenum vid Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015

  I slutet av 2014 publicerade Vårdanalys rapporten ”Registrera flera eller analysera mera” som är en första utvärdering av satsningen på de nationella kvalitetsregistren. På den årliga nationella kvalitetsregisterkonferensen presenterade Hanna Fagerlind, projektledare för utvärderingen, några av de områden där Vårdanalys ser att utvecklingen varit särskilt stark under satsningens första halva samt tre utvecklingsområden inför framtiden.

  Plenum vid Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015
 • De osynliga patienterna?

  Under Medicinska Riksstämman 2014 anordnade Vårdanalys ett seminarium om vårdens utmaningar och om hur patienten kan delta mer i vården. Panelen såg många möjligheter för hur patientperspektiven kan stärkas genom att utveckla kommunikationen.

  De osynliga patienterna?
 • Hur kan vården förbättras utifrån patienternas horisont?

  Svensk hälso- och sjukvård behöver bättre centralisering av högspecialiserad vård, smartare fördelning av arbetsuppgifter och mer transparenta handläggningsprocesser. Det var några av de ståndpunkter som diskuterades under Vårdanalys seminarium i augusti 2014.

  Hur kan vården förbättras utifrån patienternas horisont?
 • Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?

  För en stor del av befolkningen har tillgängligheten till hälso- och sjukvården i många avseenden ökat, men det finns ett antal utvecklingsområden för att stärka tillgängligheten ytterligare. Det visar rapporten ”Låt den rätte komma in”, som Vårdanalys presenterade på ett frukostseminarium den 1 april 2014.

  Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?
 • Vad gör doktorn på jobbet?

  Det finns en stor potential i att använda läkarnas tid och kompetens på ett bättre sätt. Det var den samlade panelen överens om på Vårdanalys seminarium den 6 december 2013 på den Medicinska Riksstämman.

  Vad gör doktorn på jobbet?
 • Hur kan vården centraliseras med patienten i centrum?

  Det finns en stor samsyn om att centralisering av den högspecialiserade sjukvården är ett måste för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna leverera vård i världsklass. Men tempot i arbetet måste öka och patienterna måste få en tydligare roll. Det framkom vid Vårdanalys seminarium om rikssjukvården den 2 juli 2013 i Almedalen.

  Hur kan vården centraliseras med patienten i centrum?
 • Ole, dole, doff i vårdvalet?

  En stor majoritet av allmänheten känner till att den har möjlighet att välja vårdcentral men få söker information när de ska välja. Det visar en ny utvärdering från Vårdanalys som debatterades vid ett seminarium den 2 juli 2013 i Almedalen.

  Ole, dole, doff i vårdvalet?
 • Debatt om patientcentrering på Riksstämman

  Patienterna ger låga betyg till svensk sjukvård för att den inte är patientcentrerad och det krävs mycket arbete för att få till en förändring. Ansvaret ligger främst på vården själv men även patienterna måste ta sitt ansvar. Det framkom vid en debatt som Vårdanalys arrangerade på Riksstämman den 29 november 2012.

  Debatt om patientcentrering på Riksstämman
 • Debatt om Öppna jämförelser på Riksstämman

  Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser presenterades vid ett seminarium den 28 november 2012 på Riksstämman. Debattdeltagarna var i stort eniga om att arbetet är på rätt väg men att mycket arbete återstår för att jämförelserna ska få avsedd effekt på kvaliteten i hälso- och sjukvården.

  Debatt om Öppna jämförelser på Riksstämman
 • Varför lyssnar inte vården på patienten?

  Den svenska hälso- och sjukvården måste bli bättre på att sätta patienten i centrum. Det konstaterades under Vårdanalys fullsatta seminarium den 3 juli 2012 i Almedalen där den första oberoende utvärderingen av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård presenterades.

  Varför lyssnar inte vården på patienten?