Vårdanalys i Almedalen 2015

På tisdag 30 juni anordnar Vårdanalys två seminarier där vi diskuterar rapporterna: ”Sjukt engagerad - en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen” och ”Varierande väntan på vård – analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. På torsdag 2 juli anordnar vi tillsammans med Vinnvård ett seminarium om patientsäkerhet.

Sjukt engagerad – hur ser framtidens patient- och funktionshinderrörelse ut?

Patienters perspektiv efterfrågas alltmer av stat och landsting, samtidigt som många etablerade organisationer tappar medlemmar. Vem talar för patienten och hur ser framtidens patientrörelse ut? På Vårdanalys seminarium i Almedalen presenteras en ny rapport.

Tid: Tisdag 30 juni kl. 11.00-11.50
Plats: Trädgården, Mellangatan 1, Visby 

Medverkande:
Anders Andersson, distriktsordförande i Kalmar län (KD)
Anders W Jonsson, ledamot Socialutskottet (C)
Tove Lindahl Greve, verksamhetschef Ung Cancer
Anders Lönnberg, ordförande Diabetesorganisationen i Sverige, landstingsledamot Stockholm läns landsting (S)
Åsa Moberg, författare och debattör
Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung
Hanna Sjöberg, projektdirektör Vårdanalys
Dag Ström, projektledare, Vårdanalys 

Efter 20 år med vårdgaranti: Vad krävs för att minska vårdens väntetider?

Vad behövs för att minska vårdens väntetider? Behövs ökad produktivitet eller mer resurser? Förbättrar garantin vårdens prioriteringar eller skapas undanträngning? Vilket ansvar vilar på regering, landsting och profession? Vi diskuterar resultaten från Vårdanalys nya rapport om vårdgarantin på ett seminarium i Almedalen.

Tid: 30 juni kl. 12.00-13.00
Plats: Trädgården, Mellangatan 1, Visby 

Medverkande:
Britt-Marie Ahrnell, föreläsare och författare
Stefan Fölster, chef Reforminstitutet
Emma Henriksson, ordförande Socialutskottet (KD)
Dag Larsson, ordförande SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation, landstingsråd SLL (S)
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
Göran Stiernstedt, nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso-och sjukvård Socialdepartementet
Åsa Ljungvall, projektledare Vårdanalys
Fredrik Lennartsson, myndighetschef Vårdanalys 

Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Varje år skadas och dör personer av undvikbara skador inom hälso- och sjukvården. Det är hög tid att diskutera vilka insatser som krävs för att stärka patienternas delaktighet, förbättra patientsäkerheten och resultaten. På Vårdanalys och Vinnvårds seminarium i Almedalen diskuterar vi med ledande beslutsfattare om hur de ser på nästa steg för utvecklingen. 

Tid: torsdag 2 juli kl. 8.30-9.30
Plats: Fysikern, S:t Hans Café, Hälsodalen, Visby 

Medverkande:
Agneta Karlsson, Statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet. 
Hans Karlsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.
Tove Lindahl Grevé, Verksamhetschef, Ung Cancer. 
Charlotta George, Sakkunnig Patientsäkerhet, Socialstyrelsen. 
Anders Lie, Specialist Enheten för Trafiksäkerhet, Trafikverket.
Dag Ström, Projektledare MD, Vårdanalys. 
Kiku Pukk Härenstam, MD Patientsäkerhetsexpert Astrid Lindgrens Barnsjukhus Vinnvård Fellow, Vinnvård.