Vårdanalys i Dagens Medicin

Dagens Medicin skriver i sin nätupplaga om Vårdanalys rapport "Centralisering med patienten i centrum - Vårdanalys utvärderingav patientperspektivet i rikssjukvården". 

I rapporten har Vårdanalys analyserat vilka faktorer som är viktiga för patienter vid beslut om att centralisera högspecialiserad vård, så kallad rikssjukvård. Utvärderingen visar på betydande brister i dagens beslutsprocess för rikssjukvård ur ett patientperspektiv. 

Läs nyhetsartikeln "Kritik mot beslut om rikssjukvård" i Dagens Medicin