Hur kan vården centraliseras med patienten i centrum?

Det finns stora brister i dagens system för nivåstrukturering. Det förefaller ibland vara andra intressen än patientens som kommer i första hand. Vad beror det på och hur kan situationen förbättras?

Alla är överens om att vården ska ges på den nivå som ger det bästa möjliga slutresultatet för patienten (så kallad nivåstrukturering). Detta innebär att vissa ingrepp och vårdinsatser ska utföras på ett begränsat antal platser (ibland bara en eller två i landet).

När Vårdanalys i en studie undersökte vad patienterna tyckte var viktigast i samband med beslut om centralisering av den mest högspecialiserade vården framkom det tydligt att medicinskt resultat, fungerande vårdkedjor och inflytande/tillgänglighet var viktigast – och även dessa faktorer är de flesta överens om.

Ändå finns det stora brister i dagens system för nivåstrukturering inom och mellan landsting, regioner och nationellt. Det förefaller ibland vara andra intressen än patientens som kommer i första rummet. Vad beror det på och hur ska situationen förbättras?

Dessa och andra frågor kommer att diskuteras på lunchseminariet i Almedalen.

Paneldeltagare:
Anders Anell, adj professor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Anders Thulin, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting
Pelle Kölhed, förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP
Lena Weilandt, enhetschef, Enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen 

Moderator:
Maria Gardsäter, projektledare, Nordens Välfärdscenter

Plats:
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby 

Tid: 
Tisdagen den 2 juli kl. 12:00-13:00