Ole, dole, doff i vårdvalet?

Alla får välja vårdcentral. Men får patienter den information de önskar för att välja? Vårdanalys har frågat mer än 3000 personer om vad de vill veta för att välja vårdcentral och vad som hindrar dem från att välja. På frukostseminariet diskuteras resultaten av undersökningen.

Sedan år 2010 är det obligatoriskt för alla landsting att erbjuda vårdval i primärvården. En förutsättning för att patienter ska kunna välja vårdcentral är att de erbjuds information om möjligheten att välja, hur man gör för att välja och vilka alternativ som finns att välja mellan. Tidigare undersökningar har visat att en tredjedel av svenska folket upplever att de saknar tillräckligt med information för att välja. Men frågan är vad de egentligen vill veta om vårdcentralerna och vem de anser bör stå för den informationen? Vårdanalys har med hjälp av en omfattande enkätundersökning tagit reda på vad allmänheten vill veta för att välja, vilka brister de ser med dagens vårdvalsinformation och vilka andra eventuella hinder de ser för att välja eller byta vårdcentral. Utifrån resultaten presenteras ett antal förslag på hur vårdvalsinformationen kan förbättras och vilka andra åtgärder som kan behövas för att förbättra vårdvalet utifrån ett patientperspektiv. 

Paneldeltagare:
Karin Johansson, statssekreterare, Socialdepartementet
Roger Molin, vårdvalssamordnare, Socialdepartementet
Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland
Lars Pettersson, generalsekreterare, FAMNA
Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande (S), Landstinget i Kalmar län
Ulf Österstad, ledamot, SFAM
Anna Starbrink, produktions- och personallandstingsråd (FP), Stockholm läns landsting 

Moderator: Anders Lönnberg, ordförande i Storstockholms diabetesförening

Plats:          
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby, lokal Teatern

Tid:   
Tisdag 2 juli kl. 09:00-10:15

Almedalen