Vårdanalys deltar i Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Vårdanalys finns på plats som utställare för att informera om pågående utvärderingar och analyser av hälso- och sjukvården. Vårdanalys deltar också i ett seminarium om kvalitetsregistersatsningen.

På kvalitetsregisterkonferensens seminarium ”Granskning och utvärdering av register, vad händer?” presenterar Vårdanalys en utvärderingsplan för statens och SKLs femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister.

Myndigheten för vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nationella kvalitetsregistersatsningen. Satsningen omfattar en finansiering om 1540 mkr över femårsperioden.  Landstingen ska bidra med totalt 480 mkr och staten med totalt 1060 mkr.

I Vårdanalys uppdrag ingår i ett första steg att under år 2013 ta fram en plan för utvärdering som ska pågå fram till och med 2017. I utvärderingsplanen analyseras om satsningen har rätt utformade mål, hur målen kan mätas och vilka som är de viktigaste målen att utvärdera. 

Paneldeltagare från Vårdanalys: Joakim Ramsberg, vetenskapligt ansvarig

Moderator: Inger Rising, QRC Registercentrum Stockholm

Plats: Nationella Kvalitetsregistermässan, Quality Hotel Friends Arena, Solna

Tid: Torsdag den 10 oktober 14.00-15.30

Vårdanalys finns även på plats som utställare under konferensens båda dagar, 9-10 oktober.