Vårdanalys deltar på Medicinska riksstämman

Vårdanalys finns på plats som utställare för att informera om pågående utvärderingar och analyser av hälso- och sjukvården. Vårdanalys anordnar också ett seminarium om den nya rapporten "Ur led är tiden - fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens".

Välkommen till seminariet:

Vad gör doktorn på jobbet?

- ny unik studie av hur läkares tid och kompetens används


Sverige är ett av de länder inom OECD som har flest antal läkare per tusen invånare, men antalet läkarbesök per invånare och år är få. Trots det upplever både patienter och läkare att det finns för lite tid i mötet.

Hur läkares tid och kompetens används är en omdiskuterad fråga.  Vårdanalys har därför genomfört en oberoende och sammanhållen analys av frågan. På seminariet presenteras och diskuteras fyra utvecklingsområden som Vårdanalys har identifierat för att läkares tid och kompetens ska användas på ett bättre sätt.

Fredag 6 december, tid 13.00 - 14.00, Sal 33

Medverkande:
Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Socialdepartementet
Marie Wedin, ordförande, Sveriges läkarförbund
Filippa Nyberg, VD, Svenska Läkaresällskapet
Stefan Jutterdal, ordförande, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Göran Petersson, verksamhetsledare eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Vårdanalys
Sofia Almlöf, utredare, Vårdanalys 

Moderator: Kent Björkqvist