Arkiv 2014

 • fredag 5 december

  Nationella diagnostik- och behandlingsrekommendationer – professionens ansvar?

  Vårdanalys deltar på ett symposium på Medicinska Riksstämman som diskuterar hur de som arbetar i vården kan bidra i framtagande av nationella diagnostik- och behandlingsrekommendationer inom viktiga områden.
  Läs mer
 • fredag 5 december

  Workshop om jämlik vård på Medicinska Riksstämman

  Vårdanalys deltar på en workshop som Sveriges yngre läkares förening anordnar på Medicinska Riksstämman. På workshopen diskuteras hur förutsättningarna att ge jämlik vård kan stärkas. Diskussionen tar sin utgångspunkt ur Vårdanalys rapport "En mer jämlik vård är möjlig".
  Läs mer
 • torsdag 4 december

  De osynliga patienterna? Vårdanalys seminarium på Medicinska Riksstämman

  Vårdanalys finns på plats på Medicinska Riksstämman med ett seminarium om vårdens utmaningar och hur patienter kan delta mer i vården. Vårdanalys finns även på plats som utställare och diskuterar gärna pågående arbeten, aktuella frågor och delar ut rapporter.
  Läs mer
 • fredag 28 november

  Var finns det bästa receptet för att styra vården?

  Vårdanalys presenterar rapporten "Strukturreformer i hälso- och sjukvården - erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna" på ett seminarium anordnat av Dagens Medicin.
  Läs mer
 • torsdag 27 november

  It i vården-dagen 2014: e-hälsa mitt i vårdens hjärta

  För ett år sen publicerade Vårdanalys” Ur led är tiden – fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens”. Ett problem som identifierades i rapporten var att it-systemen som läkare arbetade i inte var användarvänliga. På it i vården-dagen diskuterar vi bland annat hur it-systemen bör utformas för att göra vårdarbetet lättare och mer effektivt.
  Läs mer
 • tisdag 18 november

  Privatvårdsdagen 2014

  Vårdanalys berättar om en pågående rapport om vårdvalets konsekvenser för vårdutnyttjandet inom specialistvården på Privatvårdsdagen som Dagens Medicin anordnar.
  Läs mer
 • måndag 17 november

  Sista ansökningsdagen till Harkness Fellowship

  Har du en idé om hur sjukvården kan förbättras? Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice ger varje år en person från Sverige möjligheten att bedriva ett års forskning och kunskapsutbyte vid en framstående forskningsinstitution i USA. Sök senast den 17 november för 2015/2016 års program.
  Läs mer
 • fredag 24 oktober

  Konkurrens och kvalitet i välfärdssektorn

  På seminariet presenteras bland annat rapporten "Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi" som tagits fram i ett samarbete mellan Vårdanalys och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).
  Läs mer
 • onsdag 15 oktober

  Läkemedelsmarknadsdagen

  Vårdanalys deltar på Läkemedelsmarknadsdagen den 15 oktober och diskuterar vilka utmaningar och förbättringsmöjligheter som finns i arbetet med införande av nya läkemedel.
  Läs mer
 • torsdag 2 oktober

  Ordförandekonferens Västra Götalandsregionen

  Vårdanalys berättar om rapporten "Ur led är tiden" på ordförandekonferensen för de medicinska sektorsråden i Västra Götalandsregionen den 2 oktober.
  Läs mer
 • onsdag 1 oktober

  Socialchefsdagarna

  Vårdanalys medverkar som utställare på Socialchefsdagarna i Göteborg.
  Läs mer
 • tisdag 23 september

  Patientsäkerhetskonferensen

  Vårdanalys finns på plats för att berätta om vårt uppdrag och aktuella projekt som vi arbetar med samt få uppslag till nya analyser och granskningar.
  Läs mer
 • fredag 5 september

  Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  Vårdanalys medverkar vid Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvårds strategidagar.
  Läs mer
 • fredag 5 september

  Regionrevisionskonferens

  Vårdanalys presenterar en rapport om hur läkares tid och kompetens kan användas på ett mer effektivt sätt på den årliga Regionrevisionskonferensen i Gävle.
  Läs mer
 • fredag 5 september

  IHE Forum 2014

  Vårdanalys deltar på IHE Forum som är Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lunds årliga konferens. Årets tema är E-hälsa för ökad effektivitet och kvalitet i vården.
  Läs mer
 • torsdag 3 juli

  Ersättningssystem i primärvården - piska och morot eller professionalitet och patientmakt?

  Vårdanalys deltar i ett seminarium där Svensk förening för allmänmedicins policydokument "Ersättningssystem som främjar god kvalitet i primärvården" presenteras och diskuteras.
  Läs mer
 • onsdag 2 juli

  Patientkraft i vården - hur kan patienternas erfarenheter tas tillvara inom vården?

  Hur kan patienters och anhörigas erfarenheter, kunskaper och resurser bättre tas tillvara i vården? Vårdanalys deltar i Stockholms Sjukhem rundabordssamtal på temat patienten som partner i vården och diskuterar hur patienters delaktighet, inflytande och integritet kan stärkas.
  Läs mer
 • onsdag 2 juli

  Jämlik läkemedelsbehandling - finns den?

  Vårdanalys deltar i ett seminarium som Apoteket AB anordnar i Almedalen. Seminariet har som syfte att utifrån ett patient-, vård- och läkemedelsperspektiv debattera vad som krävs för att ovanliga, innovativa och dyra läkemedel ska komma till optimal användning för patienterna.
  Läs mer
 • onsdag 2 juli

  Patientmakt - utan makt att veta?

  Landstingens uppföljning visar att de medicinska behandlingsresultaten varierar stort mellan olika vårdcentraler. När kommer medborgaren kunna välja vårdcentral efter objektiva kvalitetsparametrar? Vilket landsting blir först med att ge patienten denna makt? Vårdanalys är med och diskuterar patientinformation i ett seminarium som Sanofi anordnar i Almedalen.
  Läs mer
 • tisdag 1 juli

  Välfärden under luppen

  Vårdanalys deltar i ett seminarium som FAR anordnar i Almedalen om kvalitetsutveckling i vården.
  Läs mer
 • tisdag 1 juli

  God Praktik: Vägen till bättre vård för alla

  Vårdanalys deltar i ett seminarium som anordnas av Praktikertjänst i Almedalen. I seminariet diskuteras patientens inflytande, vårdkvalitet och vårdresultat, kontinuitet inom vården, kompetensfrågor, öppenhet och tillgänglighet.
  Läs mer
 • tisdag 1 juli

  En revolution i behandling av cancer - men är sjukvården redo?

  Vårdanalys deltar i ett seminarium i Almedalen anordnat av läkemedelsföretaget BMS. Seminariet handlar om hur sjukvården ska hantera nya, ofta mycket dyra, cancerläkemedel.
  Läs mer
 • måndag 30 juni

  Vad kan göras åt omotiverade skillnader i vården?

  Kommissionen för jämlik vård håller ett seminarium i Almedalen där Vårdanalys presenterar två uppmärksammade rapporter – en om hur omotiverade skillnader i vården kan identifieras och en om nyttan av hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel.
  Läs mer
 • fredag 21 mars

  Vårdanalys deltar på konferensen om jämlik vård

  "Jämlik vård på lika villkor" är en nationell konferens som lyfter fram aktuella arbeten, goda exempel samt diskuterar vägar för att öka kvaliteten, tillgängligheten och nå de med störst behov av vård. Vårdanalys deltar och diskuterar skillnader i vården och ojämlik vård.
  Läs mer om konferensen
 • torsdag 20 mars

  Nationella hälsoekonomiska konferensen

  Vårdanalys deltar i den tredje Nationella hälsoekonomiska konferensen i Lund 20-21 mars.
  Läs mer
 • onsdag 5 februari

  Nätverkskonferensen 5-6 februari 2014

  Vårdanalys deltar i årets Nätverkskonferens som är ett forum för utbyte av kunskap och en arena för dialog. Årets tema är "Hälsa - ett gemensamt ansvar".
  Läs mer