De osynliga patienterna? Vårdanalys seminarium på Medicinska Riksstämman

Vårdanalys finns på plats på Medicinska Riksstämman med ett seminarium om vårdens utmaningar och hur patienter kan delta mer i vården. Vårdanalys finns även på plats som utställare och diskuterar gärna pågående arbeten, aktuella frågor och delar ut rapporter.

Svensk hälso- och sjukvård är inte bäst på allt, säger en ny internationell jämförelse mellan 11 länder. Patienterna vill vara med. Är de den outnyttjade innovationskraften som krävs för att möta utmaningarna? Hur kommer det sig att vi har så svårt att släppa in patienterna i vårdens processer?

På seminariet presenterar Vårdanalys resultaten ur årets internationell jämförelse av sjukare vuxna. I paneldebatten diskuteras varför det är så här och hur det är möjligt att vända på utvecklingen.

Tid:
Torsdag 4 december kl. 15:30-16:30

Plats:
Sal 32
Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons plan 4111 64 Stockholm