En revolution i behandling av cancer - men är sjukvården redo?

Vårdanalys deltar i ett seminarium i Almedalen anordnat av läkemedelsföretaget BMS. Seminariet handlar om hur sjukvården ska hantera nya, ofta mycket dyra, cancerläkemedel.

Medverkande:

Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot 
Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar
Jan Liliemark, ansvarig för ordnat införande på SKL
Jan Zedenius, biträdande vetenskaplig sekreterare Cancerfonden
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot Cancer
Håkan Mellstedt, professor Karolinska Institutet
Joakim Ramsberg, vetenskapligt ansvarig Vårdanalys. 

Tid och plats:
Tisdag 1 juli kl. 10:15-11:30
S:t Hans Café, Hälsodalen, Visby 

Läs mer om seminariet