Ersättningssystem i primärvården - piska och morot eller professionalitet och patientmakt?

Vårdanalys deltar i ett seminarium där Svensk förening för allmänmedicins policydokument "Ersättningssystem som främjar god kvalitet i primärvården" presenteras och diskuteras.

Medverkande:
Karin Träff Nordström, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin SFAM.
Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet.
Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet.
Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna.
Hans Karlsson, avdelningschef, Vård och omsorg SKL.
Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Health Care.
Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Vårdanalys.
Christina Kennedy, chefredaktör och moderator, Dagens Medicin.

 

Tid och plats:
Torsdag 3 juli kl. 13.00-14.00
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicins vårdtorg

Läs mer om seminariet