God Praktik: Vägen till bättre vård för alla

Vårdanalys deltar i ett seminarium som anordnas av Praktikertjänst i Almedalen. I seminariet diskuteras patientens inflytande, vårdkvalitet och vårdresultat, kontinuitet inom vården, kompetensfrågor, öppenhet och tillgänglighet.

Medverkande:
Roger Molin, samordnare Socialdepartementet
Petra Otterblad Olausson, avd chef, Socialstyrelsen
Helene Hellmark Knutsson, (s) oppositionsråd, Stockholms Läns Landsting
Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Vårdanalys 

TId och plats:
Tisdag 1 juli kl. 13.00-14.00
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Visby