IHE Forum 2014

Vårdanalys deltar på IHE Forum som är Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lunds årliga konferens. Årets tema är E-hälsa för ökad effektivitet och kvalitet i vården.

Den 4 -5 september medverkar Vårdanalys på IHE Forum i Lund. Årets tema fokuserar på e-hälsa ur ett ekonomiskt perspektiv. Med hjälp av praktiska exempel från både myndigheter, vårdgivare och industri diskuteras hur e-hälsa kan användas för att effektivisera vårdprocessen och hur e-hälsa kan vara ett verktyg för uppföljning och beslutsstöd.

Konferensen tema ska återspegla vad hälso- och sjukvårdens intressenter uppfattar som centrala frågor med förankring i hälsoekonomin. Det kan gälla allt från vårdens finansiering,sjukvårdens strukturer och organisation till läkemedelsmarknadens utveckling.  IHE Forum ska vara en arena för kunskapsutbyte mellan akademin och vårdens beslutfattare.

Joakim Ramsberg, vetenskapligt ansvarig på Vårdanalys föreläser under programpunkten ” E-hälsodata för beslutsstöd, uppföljning och forskning”. Caroline Andersson, utredare på Vårdanalys, föreläser under programpunkten ”E-hälsa för att effektivisera vårdprocessen”.