It i vården-dagen 2014: e-hälsa mitt i vårdens hjärta

För ett år sen publicerade Vårdanalys” Ur led är tiden – fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens”. Ett problem som identifierades i rapporten var att it-systemen som läkare arbetade i inte var användarvänliga. På it i vården-dagen diskuterar vi bland annat hur it-systemen bör utformas för att göra vårdarbetet lättare och mer effektivt.

Efter snart ett decennium av stora nationella miljardinvesteringar i e-hälsa börjar nu infrastrukturen komma på plats. Nu är det upp till bevis – hur ska vård och omsorg använda sina nya förutsättningar för att möta behoven hos dagens och morgondagens patienter? 

Under it i vården-dagen, som  arrangeras av Computer Sweden och Dagens Medicin, diskuteras olika teman, t.ex. Hur hittar vi inspiration till it-lösningar utifrån verksamhetens och patientens behov? och Ersättningssystemen – hur får vi nytänkande och ny teknik att löna sig?

Jesper Olsson, utvecklingsansvarig på Vårdanalys deltar under följande programpunkt:  

Vårdens it-önskelista –  hur svarar makthavarna? 
En stor del av läkarnas tid går åt till annat än patientarbete och missnöjet över den administrativa bördan är stor. En förklaring till förlorad patienttid är bristfälliga, användarovänliga it-system.  Vi behöver skapa förutsättningar för att jobba smartare med den teknik som finns och anpassa den till sjukvårdens vardag.  Hur bör it-systemen utformas för att hälso- och sjukvården ska kunna jobba på toppen av sin kompetens?

Moderatorer: Emma Spak, ordförande, Sveriges yngre läkares förening,

Anette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. 

Panel: Göran Stiernstedt, nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård, Socialdepartementet

Anders Ekholm, vice vd, institutet för framtidsstudier

Jesper Olsson, utvecklingsansvarig, Vårdanalys

Sören Olofsson, särskild utredare, socialdepartementet.