Jämlik läkemedelsbehandling - finns den?

Vårdanalys deltar i ett seminarium som Apoteket AB anordnar i Almedalen. Seminariet har som syfte att utifrån ett patient-, vård- och läkemedelsperspektiv debattera vad som krävs för att ovanliga, innovativa och dyra läkemedel ska komma till optimal användning för patienterna.

Medverkande:

Ann Carlsson, vd, Apoteket.
Lars-Åke Söderlund, senior rådgivare, Apoteket.
Anders Blanck, vd, LIF. Elisabeth Wallenius, förbundsordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
Mikael Svensson, bitr projektledare Ordnat införande av läkemedel, Östergötlands läns landsting.
Sofia Wallström, generaldirektör, TLV.
Kent Lewén, ledamot i styrelsen, Prostatacancerförbundet.
Margareta Eriksson, ordf, Narkolepsiföreningen.
Joakim Ramsberg, vetenskapligt ansvarig, Vårdanalys.

Tid och plats:

Onsdag 2 juli kl. 08.00-10.00
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Visby

Läs mer om seminariet här

Läs Vårdanalys rapport i ämnet "Värdefullt men inte fullvärdigt - om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel".