Konkurrens och kvalitet i välfärdssektorn

På seminariet presenteras bland annat rapporten "Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi" som tagits fram i ett samarbete mellan Vårdanalys och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).

På seminariet presenteras "Institutionsvård, incitament och information" – en ESO-rapport om placering av ungdomar med sociala problem av Erik Lindqvist, och "Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi" –  en rapport från ESO och Vårdanalys och skriven av Fredrik Andersson, Nils Janlöv och Clas Rehnberg.

Seminariet webbsänds via ESO:s webbsida: http://eso.expertgrupp.se/seminarium/konkurrens-och-kvalitet-i-valfardssektorn/ 

Seminariet leds av Hans Lindblad, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Erik Lindqvist Ek.dr, Handelshögskolan
Fredrik Andersson Professor, Ekonomihögskolan i Lund
Nils Janlöv Fil.dr, Vårdanalys
Clas Rehnberg Professor, Karolinska institutet
Paula Blomqvist Docent, Uppsala universitet
Ali Esbati Riksdagsledamot (V)
Emma Henriksson, Ordförande i socialutskottet (KD)
Henrik Jordahl, Docent, IFN
Mårten Lewander Kommunikationschef, Attendo
Lena Svensson Handläggare, SKL