Läkemedelsmarknadsdagen

Vårdanalys deltar på Läkemedelsmarknadsdagen den 15 oktober och diskuterar vilka utmaningar och förbättringsmöjligheter som finns i arbetet med införande av nya läkemedel.

I rapporten "Värdefullt men inte fullvärdigt - om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel" har Vårdanalys utvärderat det så kallade klinikläkemedelsprojektet - den försöksverksamhet där klinikläkemedel genomgår hälsoekonomiska utvärderingar. Slutsatsen är att det finns ett värde i att göra hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel, men det riktas kritik mot hur processen fungerar. Mot bakgrund av utvärderingsarbetet och dess resultat blickar Åsa Ljungvall, utredare på Vårdanalys, framåt och diskuterar utmaningar och förbättringsmöjligheter i införandeprocessen av nya läkemedel.

Läkemedelsmarknadsdagen tar sin utgångspunkt i de stora förändringar som sker i systemet för hur nya läkemedel ska införas. Den övergripande frågan för dagen är: Hur får Sveriges patienter tillgång till nya, innovativa läkemedel?

Läs mer om eventet