Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vårdanalys medverkar vid Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvårds strategidagar.

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & Health Services, initierat av WHO 1993. Grundidéen för nätverket är att skapa en mer effektiv hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot bästa möjliga hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Den 4 - 5 september samlar HFS sina medlemmar och inbjudna till strategidagarna. 

Vårdanalys deltar på strategidagarna och presenterar de utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom som identifierades i rapporten VIP i vården. Vårdanalys diskuterar även förutsättningarna för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.