Nätverkskonferensen 5-6 februari 2014

Vårdanalys deltar i årets Nätverkskonferens som är ett forum för utbyte av kunskap och en arena för dialog. Årets tema är "Hälsa - ett gemensamt ansvar".

Nätverkskonferensen erbjuder en mötesplats för att diskutera det gemensamma ansvaret för befolkningens hälsa. Det är Nätverkets 11e nationella konferens som i år är i Sundsvall. Som värdar står Landstinget Västernorrland och Jämtlands Läns Landsting. 

Nätverken består av två syskonnätverk (Nätverket Hälsa och Demokrati (NHD) – för förtroendevalda i alla partier samt Nätverket Uppdrag Hälsa (NUH) – för tjänstemän) som samarbetar för att vidareutveckla förutsättningarna för en demokratisk styrning och därigenom bidra till att roller och ansvar tydliggörs. Nätverken arbetar med att öka befolknings- och behovsperspektivet i styrning och ledning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.  

Läs mer på  www.natverken.se