Patientkraft i vården - hur kan patienternas erfarenheter tas tillvara inom vården?

Hur kan patienters och anhörigas erfarenheter, kunskaper och resurser bättre tas tillvara i vården? Vårdanalys deltar i Stockholms Sjukhem rundabordssamtal på temat patienten som partner i vården och diskuterar hur patienters delaktighet, inflytande och integritet kan stärkas.

Medverkande:

Kjell Asplund, SMER.
Inger Ekman, GPCC.
Stefan Jutterdahl, Fysioterapeuterna.
Stina-Clara Hjulström, Demensförbundet.
Annmargreth Kvarnefors, Qulturum.
Kent Lewén, Prostatacancerförbundet.
Fredrik Lennartsson, Vårdanalys.
Sineva Riberio, Vårdförbundet.
Inger Ros, HjärtLung.
Emma Spak, SYLF.
Peter Strang, KI och Stockholms Sjukhem.
Elisabet Wennlund, Stockholms Sjukhem.
Ella Bohlin (KD), Stockholms läns landsting.
Hanna Lundstedt, Landstinget i Sörmland.
Annika Wåhlin, Vårdförbundet.
Margareta Haag, Ödemförbundet.
Birgitta Södertun (KD), Region Skåne.

Tid och plats:

Onsdag 2 juli kl. 10.15 - 12.00 
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Visby

Läs mer om seminariet här