Patientmakt - utan makt att veta?

Landstingens uppföljning visar att de medicinska behandlingsresultaten varierar stort mellan olika vårdcentraler. När kommer medborgaren kunna välja vårdcentral efter objektiva kvalitetsparametrar? Vilket landsting blir först med att ge patienten denna makt? Vårdanalys är med och diskuterar patientinformation i ett seminarium som Sanofi anordnar i Almedalen.

När patienter väljer vårdcentral så baseras besluten främst på geografisk närhet, väntetider och personalens bemötande. Betydligt färre grundar sitt val på medicinsk kvalitet. Vad beror detta på? En anledning är förmodligen en brist på transparens och att det endast finns en begränsad mängd information om medicinska resultat offentligt redovisad. Inom landstingen finns en god uppföljning och kunskap om hur kvaliteten varierar mellan de olika vårdcentralerna. Inte minst inom diabetesområdet samlas det in en stor mängd data på viktiga kvalitetsmått. Varför då inte låta en patient med diabetes få tillgång till denna information? Vilket landstinget vill låta patienten gör ett informerat val av vårdcentral? Att ge information så att patienten kan välja den vårdgivare som är bäst på behandlingen av patientens sjukdom? Vem vill ge patienten makt att veta - en patientmakt baserad på kunskap om vårdgivarens kvalitet?

Medverkande:

Hans Karlsson, Chef - avdelningen Vård och Omsorg, SKL.
Fredrik Lennartsson, Myndighetschef, Vårdanalys.
Anders Lönnberg, Ordförande, Storstockholms Diabetesförening.
Mats Eriksson (M), Ordförande - Sjukvårdsdelegationen, SKL.
Jonas Andersson (FP), Vice ordförande - HSU, VGR.
Anders Henriksson (S), Landstingsråd, Landstinget i Kalmar.

Tid och plats:

Onsdag 2 juli kl. 08.00-09.00
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

Läs mer om seminariet här