Patientsäkerhetskonferensen

Vårdanalys finns på plats för att berätta om vårt uppdrag och aktuella projekt som vi arbetar med samt få uppslag till nya analyser och granskningar.

Patientsäkerhetskonferensen är en samlingsplats för de som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg. 

Konferensen har 2014 som tema ”Patientens säkra väg genom vården” och vill belysa var de största patientsäkerhetsriskerna finns, vilka möjligheter som finns att göra bättre och hur man arbetar på alla nivåer inom organisationer.

Konferensen är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund samt branschorganisationer inom hälso- och sjukvård och omsorg. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting och Patientförsäkringen LÖF.