Privatvårdsdagen 2014

Vårdanalys berättar om en pågående rapport om vårdvalets konsekvenser för vårdutnyttjandet inom specialistvården på Privatvårdsdagen som Dagens Medicin anordnar.

Vårdanalys har analyserat hur vårdkonsumtionen inom den specialiserade vården utvecklats för patienter med olika bakgrund, avseende ålder, kön och socioekonomiska förutsättningar, i samband med införande av vårdval inom några kirurgiska specialiteter. I rapporten studeras även om patientsammansättningen skiljer sig mellan privat och offentligt utförande. Analysen omfattar Region Skåne, Stockholms Läns Landsting, Landstinget i Östergötland, Landstinget i Kronoberg samt Västra Götalandsregionen.

Vårdanalys berättar om rapporten på Privatvårdsdagen som tidningen Dagens Medicin arrangerar för åttonde året i rad.

Årets program sätter fokus på det förändrade politiska landskapet, samt hur sjukvårdens aktörer ska utveckla sina tjänster för att möta patienternas behov och förväntningar på service och medicinsk kvalitet. 

Läs mer om Privatvårdsdagen 2014 på Dagens Medicins hemsida.