Regionrevisionskonferens

Vårdanalys presenterar en rapport om hur läkares tid och kompetens kan användas på ett mer effektivt sätt på den årliga Regionrevisionskonferensen i Gävle.

Konferensen för revisionskollegier inom Uppsala-Örebro regionen har bjudit in Sofia Almlöf, utredare på Vårdanalys, för att berätta om rapporten Ur led är tiden. Rapporten identifierar fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens. 

De fyra utvecklingsområdena är:

  • Prioritera mellan administrativa krav. Det behövs en prioritering där värdet av vissa administrativa krav utreds och förtydligas. Det handlar både om patientrelaterad administration och om krav på mätning, redovisning och uppföljning. 
  • Förbättra it-stöden. Förbättrade it-stöd kan frigöra tid för läkare och annan personal. Läkare arbetar idag i it-system som inte upplevs användarvänliga och stödjande i arbetet i tillräcklig utsträckning. Läkare hanterar också många olika it-system, som inte alltid är kompatibla med varandra.  
  • Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Läkare skulle kunna ägna mer tid till patienter, och till mer avancerat patientarbete, om andra yrkesgrupper övertog arbetsuppgifter som inte kräver läkarkompetens. Det handlar om vissa administrativa uppgifter och viss vård och behandling som läkare utför som skulle kunna överlåtas till annan personal.
  • Optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Genom att i högre grad anpassa bemanningen efter patientströmmarna kan läkares tid användas mer effektivt. Idag planeras inte alltid läkares arbetstider efter en analys av patienternas behov, och möjligheterna till en effektiv bemanning inom nuvarande regler och avtal tillvaratas inte alltid.

 

Läs rapporten här