Sista ansökningsdagen till Harkness Fellowship

Har du en idé om hur sjukvården kan förbättras? Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice ger varje år en person från Sverige möjligheten att bedriva ett års forskning och kunskapsutbyte vid en framstående forskningsinstitution i USA. Sök senast den 17 november för 2015/2016 års program.

Harkness Fellowship-programmet är en del av den amerikanska stiftelsen Commonwealth Fund som stödjer forskning och utveckling för att främja en högpresterande hälso- och sjukvård. Viktiga områden för Commonwealth Fund är bland annat internationella jämförelser av sjukvårdssystem, hälso- och sjukvårdsreformer och programmet ”Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice” som har funnits sedan 1925.

Harkness Fellowship ger forskare, ledare, experter, journalister och utförare inom hälso- och sjukvården från Australien, Kanada, Frankrike,  Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige och Tyskland möjligheten att under ett år bedriva forskning och kunskapsutbyte vid en framstående forskningsinstitution i USA. Den som blir antagen får också ta med sig familjen till studieorten. 

Den sökande bör ha ett intresse för systemfrågor det vill säga, organisation, utveckling, utvärdering och internationella jämförelser  och ska i ansökningen formulera en frågeställning som den sökande vill arbeta med. Programmet är tänkt att utgöra ett viktigt inslag för personer mitt uppe i karriären. Studierna ska bland annat leda till en publicerad vetenskaplig artikel eller rapport.

Svenska Harkness Fellows

Ulrika Winblad2014/2015 års svenska Harkness Fellow är Ulrika Winblad från Uppsala universitet. På Brown University i Providence ska hon bland annat ta reda på hur amerikanska myndigheter reglerar kvaliteten inom sjukvården och äldreomsorgen och hur de praktiskt arbetar med inspektioner för att följa upp vårdens kvalitet. Ulrika ska även undersöka hur man gör för att skapa en mer integrerad vårdkedja mellan sjukvården och äldreomsorgen.

Charlotta Levay2013/2014 års Harkness Fellow var Charlotta Levay från Lunds universitet. Hon var den första Harkness-stipendiaten från Sverige och gästforskade under ett år vid Harvard Medical School i Boston. Hennes forskningsprojekt handlade om de svenska nationella kvalitetsregistren och hur lärdomar från dem kan tillämpas inom sjukvården i USA. Läs mer om Charlotta Levays upplevelser och intryck från studietiden på hennes blogg på Forum för Health Policys webbplats.