Socialchefsdagarna

Vårdanalys medverkar som utställare på Socialchefsdagarna i Göteborg.

Föreningen Sveriges Socialchefer arrangerar en årlig socialpolitisk konferens som i år hålls i Göteborg den 1-3 oktober. Vårdanalys är på plats för att diskutera med landets socialchefer om aktuella arbeten och framtida analys- och granskningsprojekt inom vård och omsorg.