Vad kan göras åt omotiverade skillnader i vården?

Kommissionen för jämlik vård håller ett seminarium i Almedalen där Vårdanalys presenterar två uppmärksammade rapporter – en om hur omotiverade skillnader i vården kan identifieras och en om nyttan av hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel.

Rapporterna som presenteras är "Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?" och "Värdefullt men inte fullvärdigt - om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel". Rapporternas slutsatser diskuteras av en panel bestående av sakkunniga och politiker.

Medverkande:

Ilija Batljan, Ordförande, Kommissionen för jämlik vård.
Fredrik Lennartsson, Myndighetschef, Myndigheten för vårdanalys.
Anne Carlsson, Ordförande, Reumatikerförbundet.
Cristina Husmark-Pehrsson, Vice Ordförande, Kommissionen för jämlik vård.
Helene Hellmark Knutsson, Oppositionslandstingsråd Stockholm, Socialdemokraterna.
Åsa Ljungvall, utredare, Myndigheten för vårdanalys
Joakim Ramsberg, Vetenskapligt ansvarig, Myndigheten för vårdanalys 

Tid och plats:

Måndag 30 juni kl. 13.00-14.45
S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Visby

Läs mer om seminariet här