Var finns det bästa receptet för att styra vården?

Vårdanalys presenterar rapporten "Strukturreformer i hälso- och sjukvården - erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna" på ett seminarium anordnat av Dagens Medicin.

Myndigheten för vårdanalys publicerar en ny rapport om erfarenheterna från andra länder som nyligen genomfört omfattande reformer av sina styrmodeller för bland annat sjukvården.

På frukostmötet diskuteras rapporten och dess slutsatser med en panel med ledande företrädare för vård och politik.

  • Vad kan Sverige lära från Norge, Danmark, England och Nederländerna?

  • Vilka effekter har strukturreformerna haft?

  • Vilka misstag bör regeringen undvika att upprepa?

Strukturreformer i hälso- och sjukvården – vad kan Sverige lära av andra länder?
Vårdanalys har i ett projekt studerat de strukturreformer för sjukvården som har genomförts i Norge, Danmark, England och Nederländerna. Samtliga har genomfört genomgripande förändringar av sättet att styra sjukvården, men med olika utgångspunkter och lösningar. Syftet med projektet har varit att ta fram ett kunskapsunderlag som kan ge vägledning i vilka effekter olika sätt att styra och organisera det svenska hälso- och sjukvårdsystemet kan få.

Caroline Andersson, rapportförfattare, Myndigheten för vårdanalys.

Vilka misstag ska Sverige undvika att upprepa?
En panel med företrädare för vård, patienter och politik diskuterar rapporten och dess slutsatser. 

Medverkande: Göran Hägglund (KD), partiledare, Kristdemokraterna, Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd och gruppledare, Stockholms läns landsting, Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, Jonas Rastad, regiondirektör, Region Skåne, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Emma Spak, ordförande Sveriges yngre läkares förening (SYLF), styrelseledamot Läkarförbundet.

Läs mer om seminariet på Dagens Medicins webbplats