Nationella hälsoekonomiska konferensen

Vårdanalys deltar i den tredje Nationella hälsoekonomiska konferensen i Lund 20-21 mars.

Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) anordnar den tredje nationalla konferensen som syftar bland annat till att sprida hälsoekonomisk forskning. Konferensen erbjuder en mötesplats för personer verksamma inom olika organisationer och sektorer - akademin, näringslivet, landsting och regioner samt andra myndigheter.

Vårdanalys deltar i flera paneldebatter och seminarier och diskuterar bland annat hälsoekonomiska utvärderingar och om hälsoekonomins roll i Sverige. Vårdanalys har även en poster som berör Vårdanalys pågående utvärdering av nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel. En monter kommer också vara på plats där Vårdanalys rapporter presenteras.

Läs mer om konferensen