Vårdanalys deltar på konferensen om jämlik vård

"Jämlik vård på lika villkor" är en nationell konferens som lyfter fram aktuella arbeten, goda exempel samt diskuterar vägar för att öka kvaliteten, tillgängligheten och nå de med störst behov av vård. Vårdanalys deltar och diskuterar skillnader i vården och ojämlik vård.

Jämlik vård logotyp
Konferensen är en nationell mötesplats för de som ansvarar för, utvecklar och arbetar med jämlik vård och hälsa och arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med andra nationella aktörer.

Vårdanalys deltar med en diskussion om skillnader i vården och ojämlik vård. Kan skillnader vara motiverade eller omotiverade och kan man utifrån det bedöma vad som är jämlik vård? Kan jämlik vård innebära att man får olika behandling? Är alla skillnader ojämlika? Efter en inledande introduktion av Vårdanalys utifrån den tidigare publicerade promemorian "Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?" (PM 2013:3) tar en panel, bestående av representanter med olika bakgrund och perspektiv på vården, vid för att diskutera skillnader i vården och ojämlik vård.   

Ur programmet:
• En strategi för jämlik vård – Socialminister Göran Hägglund inviger dagen
• Vård på lika villkor – ett pilotarbete i primärvården för att identifiera  effektiva och innovativa sätt att öka jämlikheten i vården.
• Hur mäter man jämlik vård? Vilka möjligheter finns för att systematiskt analysera om vården är jämlik, hur kan vi använda de data som finns?
• Vad ska jag göra, vad ska jag säga? Om bemötande och normkritiskt synsätt.
• Det ska finnas skillnader i vården – eller…?