Arkiv 2015

 • måndag 4 juli

  Från akut krishantering till långsiktig utveckling

  Med en ökad flyktinggenomströmning, fler barn i behov av familjehemsplacering och en åldrande befolkning möter socialtjänsten grupper med allt mer skilda behov. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bjuder in till tre seminarier i Almedalen som alla sätter fokus på hur vi redan nu kan börja organisera för att möta morgondagen på ett långsiktigt hållbart sätt, bortom den akuta situationen.
  Läs mer
 • fredag 4 december

  Seminarium: Digital vårddata - vilka är fördelarna och vad händer med integriteten?

  Vårdanalys presenterar första delen i ett projekt som rör personlig integritet och digital information i vård och forskning och förklarar varför det råder oenighet om vikten av integritetsskydd i dessa sammanhang.
  Medicinska riksstämman
 • torsdag 3 december

  Seminarium: Nationell kunskapsstyrning i ett decentraliserat system - hur får vi till det?

  I vilken utsträckning bidrar nationella riktlinjer till att vården blir mer kunskapsbaserad, jämlik och patientcentrerad? Och vilken typ av kunskapsstöd behöver vården för att nå dit - är nationella riktlinjer svaret? Vårdanalys bjuder in till diskussion utifrån en ny rapport.
  Medicinska riksstämman
 • torsdag 22 oktober

  Åttonde nationella prioriteringskonferensen

  Vårdanalys deltar på den åttonde nationella prioriteringskonferensen och diskuterar bland annat jämlik vård.
  Läs mer
 • onsdag 30 september

  Socialchefsdagarna

  Vilka prioriteringar krävs för framtidens omsorg? Det och mycket annat diskuteras på Vårdanalys seminarium på Socialchefsdagarna i Norrköping den 30 september.
  Läs mer
 • torsdag 2 juli

  Myter om jämlik vård och personcentrerad vård

  Vårdanalys diskuterar jämlik vård och personcentrerad vård på ett seminarium i Almedalen som Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet och Kunskapscentrum för Jämlik vård anordnar.
  Läs mer
 • torsdag 2 juli

  Låt inte slumpen avgöra – dags för en nationell neurostrategi

  Vårdanalys deltar på ett seminarium i Almedalen som Neuroförbundet anordar och pratar bland annat om vårdgarantin och undanträngningseffekter.
  Läs mer
 • torsdag 2 juli

  Psykiatri: framgångs- eller krisbransch?

  Vårdanalys deltar i ett seminarium anordnat av NSPH i Almedalen och diskuterar psykisk ohälsa.
  Läs mer
 • torsdag 2 juli

  Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

  Vårdanalys och Vinnvård bjuder in till ett seminarium om patientsäkerhet i Almedalen.
  Läs mer
 • onsdag 1 juli

  Nya innovationer? Prostatacancer på liv och död

  Vårdanalys deltar i ett seminarium som Prostatacancerförbundet anordnar i Almedalen.
  Läs mer
 • tisdag 30 juni

  E-hälsa - Ett verktyg för jämlik vård

  Hur ser regeringens inriktning och vision för e-hälsa ut? Hur kan vårdmyndigheter och kommuner/landsting samverka för att använda e-hälsa som ett verktyg för en jämlik vård? Vårdanalys deltar tillsammans med sjukvårdsministern och fyra andra vårdmyndigheter i ett seminarium i Almedalen.
  Läs mer
 • tisdag 30 juni

  Efter 20 år med vårdgaranti: Vad krävs för att minska vårdens väntetider?

  Vad behövs för att minska vårdens väntetider? Behövs ökad produktivitet eller mer resurser? Förbättrar garantin vårdens prioriteringar eller skapas undanträngning? Vilket ansvar vilar på regering, landsting och profession? Vi diskuterar resultaten från Vårdanalys nya rapport om vårdgarantin på ett seminarium i Almedalen.
  Läs mer om seminariet
 • tisdag 30 juni

  Sjukt engagerad – hur ser framtidens patient- och funktionshinderrörelse ut?

  Patienters perspektiv efterfrågas alltmer av stat och landsting, samtidigt som många etablerade organisationer tappar medlemmar. Vem talar för patienten och hur ser framtidens patientrörelse ut? På Vårdanalys seminarium i Almedalen presenteras en ny rapport.
  Läs mer
 • måndag 29 juni

  Hur uppnår vi jämlik hälsa?

  Vårdanalys myndighetschef Fredrik Lennartsson deltar i ett rundabordssamtal i Almedalen. Frågan som diskuteras är hur hälso- och sjukvårdens aktörer kan bidra tillsammans till en jämlik hälsa bland befolkningen.
  Läs mer
 • måndag 29 juni

  Roboten knackar på dörren – hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg?

  Utvecklingen av robotars användning inom vård och omsorg går snabbt. Hur kan individen och vården dra nytta av tekniska innovationer och vilka etiska frågeställningar väcker användningen av ny teknik? Vårdanalys deltar i rundabordssamtal anordnat av Stockholms Sjukhem och Statens medicin-etiska råd i Almedalen.
  Läs mer
 • måndag 29 juni

  Forskning om vård och omsorg: Dags att uppdatera kunskapsbegreppet

  Vårdanalys deltar på ett seminarium som Leading Health Care anordnar i Almedalen.
  Läs mer
 • tisdag 26 maj

  Riksdagsseminarium om patientinflytande

  Vårdanalys deltar på ett seminarium om patientens ställning som Nätverket mot cancer och Riksdagens Nätverk för jämlik vård anordnar.
  Läs mer
 • fredag 24 april

  Chefsdag för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

  Vårdanalys deltar på ett möte om patientdriven vård och berättar om några nyligen publicerade rapporter.
  Läs mer
 • torsdag 23 april

  Presentation för Tandvårdsnätverket

  Läs mer
 • torsdag 23 april

  Patientlagen i praktiken - en utmaning som ställer krav på förbättringsarbete i vården

  Vårdanalys deltar på ett seminarium där myndighetens rapport "Patientlagen i praktiken - en baslinjemätning" diskuteras.
  Läs mer
 • tisdag 21 april

  Seminarium med Nationella rådet för medskapad vård, omsorg och socialtjänst

  Läs mer
 • måndag 20 april

  Svensk hälso- och sjukvårdsdelegation till Kina

  Vårdanalys myndighetschef Fredrik Lennartsson deltar i en svensk delegation som besöker Kina under ledning av sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
  Läs mer
 • fredag 17 april

  SKL:s nätverksmöte

  Vårdanalys deltar på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nätverksmöte för budget- och ekonomichefer i landstingen för att berätta om myndighetens verksamhet.
  Läs mer
 • torsdag 16 april

  Presentation på LIF:s årsmöte

  Vårdanalys är inbjuden till LIF:s årsmöte för att berätta om aktuella frågor på myndigheten.
  Läs mer
 • tisdag 14 april

  Möte med landstingen om patientlagen

  Läs mer
 • torsdag 19 mars

  SHEA-konferensen

  Vårdanalys deltar på den fjärde nationella hälsoekonomiska konferensen den 19-20 mars.
  Läs mer
 • torsdag 19 mars

  Fjärde nationella hälsoekonomiska konferensen

  På konferensen berättar Vårdanalys om en ny rapport som undersöker nyttan med att genomföra nationella hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.
  Läs mer
 • torsdag 26 februari

  En mer jämlik vård är möjlig

  Vårdanalys deltar på ett seminarium anordnat av Stockholms läns landsting om jämlik vård.
  Läs mer
 • torsdag 19 februari

  Kunskapscentrum för jämlik vård

  Vårdanalys är inbjuden till att delta på ett seminarium om jämlik vård.
  Läs mer
 • tisdag 20 januari

  Nationella kvalitetsregisterkonferensen

  Vårdanalys deltar på Nationella kvalitetsregisterkonferensen i Jönköping och berättar bland annat om senaste utvärderingen av statens satsning på nationella kvalitetsregister.
  Läs mer
 • fredag 16 januari

  Seminarium om jämlik vård

  Vårdanalys deltar på ett seminarium för att presentera och diskutera resultaten ur Vårdanalys rapport "En mer jämlik vård är möjlig".
  Läs mer
 • torsdag 15 januari

  Hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverksmöte

  Vårdanalys presenterar och diskuterar två nya rapporter på hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverksmöte.
  Läs mer
 • tisdag 13 januari

  NYS-nätverket

  Vårdanalys håller i ett seminarium om jämlik vård på NYS-nätverkets träff 13-14 januari.
  Läs mer