Åttonde nationella prioriteringskonferensen

Vårdanalys deltar på den åttonde nationella prioriteringskonferensen och diskuterar bland annat jämlik vård.

Den nationella prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar inom vård och omsorg och söker kunskap om området prioriteringar. Programmet fokuserar på metoder och arbetssätt, praktiska erfarenheter och diskussioner kring teoretiska angreppssätt. Konferensen hålls 21-22 oktober och har temat "Värden i vården - dilemman vid prioriteringar". Konferensen arrangeras av prioriteringscentrum, Linköpings universitet och Region Östergötland.

Åsa Ljungvall från Vårdanalys deltar under programpunkten: Leder olika styrformer till ökade ojämlikheter i vården?

Program, anmälan och information på www.liu.se/prioriteringskonferens2015