Chefsdag för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Vårdanalys deltar på ett möte om patientdriven vård och berättar om några nyligen publicerade rapporter.

Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har lagt fram en förändringsagenda för 2015 där ett av huvudspåren är en mer patientdriven vård. Den 24 april är det möte för att chefer inom hälso- och sjukvården i VGR, och Vårdanalys deltar och berättar bland annat om rapporten ”Vården ur patienternas perspektiv”. Rapporten visar att det finns stora möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården genom att göra den mer patientcentrerad. 

Läs mer om rapporten "Vården ur patienternas perspektiv - Jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder"