E-hälsa - Ett verktyg för jämlik vård

Hur ser regeringens inriktning och vision för e-hälsa ut? Hur kan vårdmyndigheter och kommuner/landsting samverka för att använda e-hälsa som ett verktyg för en jämlik vård? Vårdanalys deltar tillsammans med sjukvårdsministern och fyra andra vårdmyndigheter i ett seminarium i Almedalen.

Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i samhället, och e-hälsa är en viktig strategisk utvecklingsfråga. E-hälsa möjliggör en förbättrad informationshantering inom vård, omsorg och apotek, vilket i sin tur skapar förutsättningar för bl.a. ökad tillgänglighet, hälsofrämjande insatser, en helhetssyn på patienten, uppföljning av medicinska resultat och kvalitetsutveckling. Dessa möjligheter och vad som kan göras från nationellt håll för att få en mer jämlik vård diskuteras på seminariet.

Medverkande:
Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, Regeringen.
Torsten Håkansta, Generaldirektör, eHälsomyndigheten.
Gunilla Hult Backlund, Generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg.
Taina Bäckström, Ställföreträdande Generaldirektör, Socialstyrelsen.
Fredrik Lennartsson, Myndighetschef, Vårdanalys.
Inger Andersson, tf Generaldirektör, Läkemedelsverket.
Patrik Sundström, Programansvarig E-hälsa, SKL.
Margareta, Fransson, Regionråd Östergötland.


Mer information om seminariet i Almedalsprogrammet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/31987?redir=%23eidx_4