En mer jämlik vård är möjlig

Vårdanalys deltar på ett seminarium anordnat av Stockholms läns landsting om jämlik vård.

På seminariet presenteras och diskuteras Vårdanalys rapport En mer jämlik vård är möjlig - analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande.

Rapporten är en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Syftet är att öka kännedomen och kunskapen om vad som kan ha betydelse för jämlik vård och om vad som kan orsaka skillnader i vården. I rapporten ges även förslag på  åtgärder för en mer jämlik vård.