Forskning om vård och omsorg: Dags att uppdatera kunskapsbegreppet

Vårdanalys deltar på ett seminarium som Leading Health Care anordnar i Almedalen.

Kunskapsstyrning har varit och är ett centralt begrepp i vård och omsorg, vad gäller allt från policy till teamarbete. Evidens har kommit att bli ett av de mest brukade och ofta missbrukade begreppen. Att vi kan för lite om organisering, ledning och styrning ses ofta som orsak till många problem. Leading Health Care har på uppdrag av Vårdanalys inventerat våra universitets forskning om vård och omsorg ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Alltså inte den medicinska, psykiatriska eller vårdvetenskapliga forskningen, utan den som handlar om vårdens organisering och ledning. Leading Health Care presenterar rapporten och bjuder in till diskussion om hur vi ska fylla kunskapsluckorna som kan hjälpa oss ur en rad återvändsgränder.

Medverkande:

Karin Båtelson, Ordförande/1:e vice ordförande, Sjukhusläkarna/Läkarförbundet.
Anna Krohwinkel, Forskningsledare, Stiftelsen Leading Health Care.
Fredrik Lennartsson, Myndighetschef, Vårdanalys.
Göran Stiernstedt, Nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.
Hans Winberg, Generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care.

Mer information om seminariet i Almedalsprogrammet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/32025?redir=