Hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverksmöte

Vårdanalys presenterar och diskuterar två nya rapporter på hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverksmöte.

En rapport som presenteras är "En mer jämlik vård är möjlig - analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande". Vårdanalys har gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Syftet är att öka kännedomen och kunskapen om vad som kan ha betydelse för jämlik vård och om vad som kan orsaka skillnader i vården. I rapporten ges även förslag på  åtgärder för en mer jämlik vård.

Rapporten "Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem - erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna" presenteras och diskuteras också. Vårdanalys har i denna rapport analyserat hur några europeiska länder har genomfört stora förändringar av sättet att styra och organisera sjukvården, så kallade strukturreformer. Syftet med analysen är att belysa dessa länders erfarenheter av att genomföra  reformerna och vilka effekter reformerna har lett till.