Hur uppnår vi jämlik hälsa?

Vårdanalys myndighetschef Fredrik Lennartsson deltar i ett rundabordssamtal i Almedalen. Frågan som diskuteras är hur hälso- och sjukvårdens aktörer kan bidra tillsammans till en jämlik hälsa bland befolkningen.

Med anledning av regeringens nystartade kommission för jämlik hälsa arrangerar Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet, Fysioterapeuterna samt Sveriges Yngre Läkares Förening ett gemensamt rundabordssamtal. Efter inledningsanförande av folkhälso- sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström kommer vi tillsammans särskilt inbjudna gäster samtala om hur hälso- och sjukvården och dess aktörer kan bidra till jämlik hälsa i befolkningen. Teman som kommer beröras är vårdutbud efter befolkningens behov, vårdprofessionernas hälsofrämjande ansvar och sjukvårdspersonalens patientbemötande. Begränsat antal platser.

Medverkande:
Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds & idrottsminister.
Annelie Nordström, ordf, Kommunal.
Sineva Ribeiro, ordf, Vårdförbundet.
Heidi Stensmyren, ordf, Läkarförbund.
Stefan Jutterdal, ordf, Fysioterapeuterna.
Emma Spak, ordf, SYLF.
Anders W Jonsson (c), ledamot, socialutskottet.
Anders Henriksson (s), vice ordf, SKL.
Anna Starbrink (fp), hälso- & sjukvårdslandstingsråd, Sthlms läns landsting.
Emma Henriksson (kd), ordf, socialutskottet.
Fredrik Lennartsson, chef, Myndigheten för vårdanalys.
Hans Karlsson, chef, avd vård & omsorg SKL.

 

Länk till eventet i Almedalsprogrammet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/31399?redir=