Kunskapscentrum för jämlik vård

Vårdanalys är inbjuden till att delta på ett seminarium om jämlik vård.

Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV) arbetar med verksamhetsutveckling, ledning, styrning och uppföljning, utbildning och forskning. Målet är att vara med och utveckla vården så att patienter erbjuds en god, säker och jämlik vård vid varje tillfälle och på varje vårdnivå. 

På KJV:s seminarium presenterar och diskuterar Vårdanalys rapporten En mer jämlik vård är möjlig - analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande.