Presentation på LIF:s årsmöte

Vårdanalys är inbjuden till LIF:s årsmöte för att berätta om aktuella frågor på myndigheten.

På LIF:s (de forskande läkemedelsföretagen) årsmöte kommer Vårdanalys bland annat att informera om pågående arbeten och det utvidgade uppdraget från 1 juli 2015.

Vårdanalys uppdrag kommer att utvidgas till att även analysera och följa upp förhållanden inom socialtjänstens område och den verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.