Låt inte slumpen avgöra – dags för en nationell neurostrategi

Vårdanalys deltar på ett seminarium i Almedalen som Neuroförbundet anordar och pratar bland annat om vårdgarantin och undanträngningseffekter.

Snart presenteras efterlängtade nationella riktlinjer inom MS och Parkinsons sjukdom. Men har landstingen tillräcklig kompetens och resurser att införa de nya nationella riktlinjerna? Är det, liksom inom cancer, dags att planera för en nationell neurostrategi?

Svensk neurosjukvård står inför stora utmaningar. Över en halv miljon människor lever med en neurologisk sjukdom, men trots att medicinsk forskning gett större möjligheter är den neurologiska vården otillräcklig. En ny rapport från Neuroförbundet visar oacceptabla brister inom MS-vården. Idag tycks slumpen avgöra vem som får god vård och vem som blir utan. Vid seminariet diskuteras om den neurologiska vården i landstingen är tillräcklig för att ge alla med MS god vård.

Medverkande:

Åsa Ljungvall, Utredare, Vårdanalys.
Lise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet.
Anders Svenningsson, Ordförande, Svensk Neurologisk förening.
Emma Henriksson (kd), Ordförande, Riksdagens socialutskott.
Dag Larsson (s), Ordförande, Hälso- och sjukvårdsdelegationen SKL.
Lars-Torsten Larsson, Avdelningschef, Socialstyrelsen.
Nedjma Chaouche, Moderator

Läs mer om eventet i Almedalsprogrammet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/31119?redir=%23eidx_4