Seminarium: Nationell kunskapsstyrning i ett decentraliserat system - hur får vi till det?

I vilken utsträckning bidrar nationella riktlinjer till att vården blir mer kunskapsbaserad, jämlik och patientcentrerad? Och vilken typ av kunskapsstöd behöver vården för att nå dit - är nationella riktlinjer svaret? Vårdanalys bjuder in till diskussion utifrån en ny rapport.

Socialstyrelsens utvärderingar visar att det finns brister i kännedomen om de nationella riktlinjerna, följsamheten till dem, och att det finns relativt stora skillnader mellan landstingen gällande vilken vård som ges patienterna. Även Riksrevisionen har pekat på att nationella riktlinjer skulle kunna bidra till en mer patientcentrerad och effektiv vård. En heltäckande utvärdering av nationella riktlinjers inverkan på vården och patienterna har hittills saknats. Vårdanalys presenterar nu en uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv.

Vid seminariet presenterar vi resultaten av vår uppföljning och för en diskussion utifrån följande frågeställningar:

  • I vilken utsträckning har nationella riktlinjer bidragit till att vården blir mer kunskapsbaserad och jämlik?
  • I vilken utsträckning är arbetet med nationella riktlinjer ändamålsenligt för att leda till en kunskapsbaserad och jämlik vård?
  • Vilken typ av kunskapsstöd behöver vården för att bli mer kunskapsbaserad, jämlik och patientcentrerad - är nationella riktlinjer svaret? 

 

Medverkande
Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet, Calle Waller, vice ordförande, Prostatacancerförbundet, Göran Stiernstedt, nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Socialdepartementet, Kerstin Nilsson, ordförande Svenska Läkaresällskapet, Marie Granberg, förbundsstyrelseledamot, Fysioterapeuterna, Nina Viberg, utredare, Vårdanalys, Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Thomas Linden, Ordförande Sveriges Läkarförbunds Chefsförening och Åsa Himmelsköld, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Moderator Dag Ström.

Anmälan och mer information
Seminarierna arrangeras inom ramen för Medicinska riksstämmans program och anmälan sker via riksstämmans hemsida. Där finns även information om avgiften för inträde till riksstämman.

Besök även gärna vår monter på riksstämmans mötesplats. Där träffar du några av våra medarbetare, hittar våra aktuella analysrapporter och kan passa på att tipsa oss om nya områden att granska. Vi har monternummer O.

Varmt välkommen!

För frågor om våra seminarier, vänligen kontakta ebba.hemmingsson@vardanalys.se.